Diensten

Groepsgewijze Sollicitatietraining UWV ZW
Groepsgewijze Sollicitatietraining UWV ZW
WIZ Re-integratie & Coaching BV is verantwoordelijk voor het aanleren en trainen van sollicitatievaardigheden, zodat de client in staat is een adequate sollicitatie te verrichten en met eventueel positief gevolg (werkhervatting) af te sluiten.
Werkoriëntatie-UWV-ZW
Werkoriëntatie-UWV-ZW
Heroriëntatie op de arbeidsmarktmogelijkheden passend bij de krachten en bekwaamheden van de client.
Coaching UWV ZW
Coaching UWV ZW
De client dient zodanig versterkt en/of ondersteund te worden, dat hij zelf weer in staat is zijn werk te hervatten dan wel is staat is om zelfstandig gericht te zoeken naar betaald werk.
Individuele Sollicitatietraining UWV ZW
Individuele Sollicitatietraining UWV ZW
WIZ Re-integratie & Coaching BV is verantwoordelijk voor het aanleren en trainen van sollicitatievaardigheden, zodat de client in staat is een adequate sollicitatie te verrichten en met eventueel positief gevolg (werkhervatting) af te sluiten.
Jobcoaching Wajong
Jobcoaching Wajong
Hebt u een medewerker die moeite heeft met zijn werk, bijvoorbeeld door ziekte of een arbeidsbeperking? Voor deze medewerker is extra ondersteuning bij het werk door een jobcoach mogelijk.
Jobhunting WWB
Jobhunting WWB
WIZ Re-integratie & Coaching BV is van mening dat jobhunting een belangrijk onderdeel is om tot het gewenste resultaat te komen in de vorm van een nieuwe baan of werkervaringplaats.