Naar Werk

Alle re-integratieactiviteiten die nodig zijn om jou het werk te laten hervatten en aan het werk te houden vallen onder de re-integratiedienst Naar werk. Ons doel van deze dienst is daarom te allen tijde jou duurzaam in werk te plaatsen.

De hoofdactiviteiten Naar Werk:

Sollicitatietraining

In eerste instantie inventariseert de consultant jouw bestaande sollicitatievaardigheden. Vervolgens behandelen jullie samen op welke kennis en vaardigheden omtrent het solliciteren jullie je gaan richten. In de sollicitatietraining wordt kennis overgebracht en worden vaardigheden aangeleerd die noodzakelijk zijn voor het gericht zoeken naar werk.

Het programma bestaat uit zes modules:

  • Vacature analyse en telefonisch informeren
  • CV maken
  • Sollicitatiebrief schrijven
  • Sollicitatiegesprek oefenen (rollenspel)
  • Arbeidsmarktbenadering (inclusief het inzetten van social media)
  • Arbeidsvoorwaarden

Begeleiding bij sollicitatiegesprekken

Je bent arbeidsmarkt-klaar, beschikt over een aansprekend CV en weet hoe te solliciteren. Tijdens deze activiteit biedt de consultant van WIZ Re-integratie & Coaching B.V. je ondersteuning op maat bij het voorbereiden op en het voeren van sollicitatiegesprekken. De focus ligt o.a. op het leren verwoorden van jouw capaciteiten, interesses en motivatie voor de betreffende functie.

Portfolio

Tijdens deze activiteit kun je een assessment op een digitale portal uitvoeren. De uitkomst van dit assessment geeft inzicht in je persoonskenmerken, drijfveren, interesses en arbeidsmarktmogelijkheden. Het systeem is gekoppeld aan een beroepenoverzicht. Aansluitend wordt je portfolio samengesteld op basis van de (test)resultaten en je kennis, kunde, ambitie en attitude.

Profileren

Tijdens deze activiteit leer je het beste uit jezelf naar boven te halen. Je krijgt inzicht in je kwaliteiten envaardigheden en weet deze op een daadkrachtige wijze te verwoorden. Daarnaast leer je hoe je optimaal gebruik kunt maken van je talenten en vermogens. Je komt te weten waar je (arbeidsmarkt)mogelijkheden en uitdagingen liggen en je leert met zelfvertrouwen een netwerkgesprek of sollicitatiegesprek in te gaan.

Netwerktraining

Uit onderzoek blijkt dat een hoog percentage werkzoekenden werk vindt via netwerken. Wij begeleiden jou bij het in kaart brengen van je netwerk en bij het wegnemen van barrières tijdens het netwerken. Ook leer je hoe je jouw profiel op social media dusdanig kunt inrichten dat je hier het optimale uit haalt.

Vacatures

Netwerken, job-boards en social media kunnen vacatures opleveren die passend zijn bij je arbeidsmarktmogelijkheden. Je krijgt concrete zoekopdrachten mee en wordt actief begeleid bij je zoektocht naar werk. De consultant fungeert als jouw “sparringpartner” en vraagbaak. Het doel van dit onderdeel is jou zelfredzaam te maken bij vacatureverwerving

Jobhunten

Ons primaire doel is het vinden van duurzaam werk voor jou! Jobhunting in de visie van WIZ Re-integratie & Coaching B.V. is het goed kennen van je klanten, hun wensen en mogelijkheden. Om vervolgens met een scherp vizier op de arbeidsmarkt alle mogelijk manieren om de baan voor hem of haar in beeld te krijgen te benutten. Wij maken hierbij actief gebruik van ons netwerk en wij zijn in het bezit van ons eigen netwerk in de regio Zuid- en Midden-Limburg.

Beschut werk

Wanneer jij gezien je gestelde beperking(en) niet werkzaam kunt zijn in het vrije bedrijf is beschut werk een optie. Dit maakt het mogelijk om te functioneren als werknemer en om actief deel te nemen aan de maatschappij. Onder begeleiding van een deskundige wordt jou geleerd wat je nodig hebt om als werknemer te kunnen functioneren. Aan de hand van een trainingsprogramma bij een werkgever (beschut werk) of door middel van simulatie leer je de noodzakelijke sociale- en indien mogelijk beroepsgerichte vaardigheden. Hierbij kun je denken aan (onder andere) arbeidsritme, zelfvertrouwen opdoen en omgang leidinggevenden, met als uiteindelijk doel zelfstandig werken binnen de beschutte werkplek.

Stage/werkplek

Een (korte) stage geeft je de mogelijkheid kennis te maken met een functie, met als doel erachter te komen of de betreffende functie bij jou past. WIZ Re-integratie & Coaching B.V. helpt jou bij het vinden van een geschikte stageplek en begeleidt je tijdens de stageperiode. Een (korte) stage geeft je de mogelijkheid kennis te maken met een functie, met als doel erachter te komen of de betreffende functie bij jou past.

Jobcarving

Jobcarving en jobassembling openen deuren. Op basis van jouw profiel onderzoeken we welke mogelijkheden er zijn binnen bestaande functies bij een organisatie.
Aan de hand van gestelde mogelijkheden en eventueel arbeidsdeskundig onderzoek wordt er binnen een bestaand functiehuis onderzocht welke mogelijkheden er zijn om functies passend te makenJobcarving en jobassembling openen deuren. Op basis van jouw profiel onderzoeken we welke mogelijkheden er zijn binnen bestaande functies bij een organisatie.

Aan de hand van gestelde mogelijkheden en eventueel arbeidsdeskundig onderzoek wordt er binnen een bestaand functiehuis onderzocht welke mogelijkheden er zijn om functies passend te maken.

Zzp'er?

Voor wie overweegt zelfstandig ondernemer te worden, biedt WIZ Re-integratie & Coaching B.V. begeleiding naar

zelfstandig ondernemerschap aan. De coaching bestaat uit drie modules:

  • Het verkennen van jouw ondernemersidee en het voorbereiden van je ondernemersplan
  • Het schrijven en toetsen van je ondernemersplan
  • Het realiseren van je ondernemersplan