Traject bij WIZ

De informatie wordt verwerkt in een trajectplan waarin staat welke stappen worden ondernomen, hoe lang deze duren, welke middelen er worden ingezet en wat de kosten zijn. De stappen in een traject bestaan uit verschillende onderdelen. Het gaat hier altijd om maatwerk. Een traject kan uit de volgende onderdelen bestaan:

Coaching

Coaching is de rode draad in het traject. Coaching is persoonlijk en wordt ingevuld met individuele contacten met de loopbaanbegeleider. De bedoeling is om inzicht te krijgen in de wensen, mogelijkheden en beperkingen van de klant.

Training

Naar behoefte krijgt een klant trainingen aangeboden om zijn persoonlijk functioneren te versterken. Hier leest u meer over onze trainingen.

Loopbaanadvies

Door het afnemen van arbeidstesten, beroepskeuzeonderzoek en gesprekken zoeken we, samen met de klant, naar wat hem motiveert en waar zijn sterke kanten liggen. WIZ Re-integratie & Coaching B.V. weet dit te vertalen naar haalbare doelen en stappen in zijn loopbaan.

Werkervaring en stage

Soms is het voor een klant nodig om weer te wennen aan het arbeidsproces. Aan de slag gaan op een werkervaringsplek of via stage is dan erg zinvol. De praktijk is de beste leerschool. WIZ Re-integratie & Coaching B.V. beschikt over goede contacten met bedrijven in de regio voor werkervaring en stageplekken. Met een aantal bedrijven hebben wij zelf formele afspraken gemaakt en zijn wij hoofdleverancier.

Jobhunting

Onze jobhunter gaat gericht op zoek naar geschikte vacatures en benadert werkgevers voor de klant. Daarnaast zoekt de klant zelf actief mee.

Jobcoaching

Wanneer een klant een baan gevonden heeft, kan hij nog een tijdje begeleiding nodig hebben. Onze jobcoaches bieden die begeleiding. De periode van jobcoaching kan soms wel drie jaren duren. Dit is afhankelijk van de mate waarin de klant is aangewezen op begeleiding in en rond zijn werk.