Verzekeraars

Als verzekeraar wilt u uw verzekerde graag zo snel mogelijk aan werk helpen. WIZ Re-integratie & Coaching B.V. wil hetzelfde. Het uitvoeren van activiteiten gericht op werk voor mensen met een uitkering is bekend terrein voor ons. Dat doen we al jaren voor UWV en gemeenten en de laatste jaren ook steeds vaker voor verzekeraars.

Over WIZ Re-integratie & Coaching B.V.

WIZ Re-integratie & Coaching B.V. is een professioneel bedrijf voor loopbaanbegeleiding en re-integratie. Wij werken in opdracht van een persoon zelf, bedrijven, UWV, verzekeraars en gemeenten. Wij hebben een mantelovereenkomst met UWV en zijn Blik op Werk gecertificeerd. Wilt u weten hoe een traject bij WIZ Re-integratie & Coaching B.V. eruit ziet? Hier leest u meer over onze werkwijze.
WIZ Re-integratie & Coaching B.V. verricht voor diverse (landelijke) verzekeraars (ook AOV) uiteenlopende bemiddelingstrajecten.

Wie is verantwoordelijk voor de re-integratie?

Werkgevers die eigen risicodrager worden, blijven verantwoordelijk voor de re-integratie van de (ex-)werknemers die een WGA-uitkering ontvangen, gedurende maximaal 10 jaar. Dit geldt ook wanneer de werknemer uit dienst is getreden.

Re-integratieverplichting

Dit betekent dat, u als werkgever, uw werknemers moet blijven volgen. Iedere werknemer die in de WGA zit (gedeeltelijk arbeidsongeschikten of volledig arbeidsongeschikten, die als niet duurzaam zijn beoordeeld) wordt periodiek herkeurd. Als een herkeuring tot gevolg heeft dat het percentage naar beneden wordt bijgesteld, dus minder dan 80% of minder dan 35% wordt, dan heeft dit directe consequenties voor de inkomenspositie van de werknemer.

Consequenties inkomen bij herkeuring

Als herkeuring na bijvoorbeeld drie jaar plaatsvindt en de maximale termijn voor de WW is verstreken (globaal één maand per gewerkt jaar), dan betekent dit dat een uitkering per direct kan komen te vervallen of wordt verlaagd. Wanneer bij herkeuring de mate van arbeidsongeschikt zijn wordt verlaagd naar minder dan 35%, dan vervalt de gehele uitkering.
De werknemer kan zich, al dan niet op advies van het UWV, bij u melden. En mocht blijken dat u in de achterliggende periode niet of niet voldoende aan uw re-integratie verplichtingen hebt voldaan, dan kan dit vervelende consequenties hebben.

Werkgever is regisseur

Het is dus van groot belang om inzicht te hebben en te houden in de ontwikkeling van deze (ex-)medewerkers. Als eigen risicodrager kunt u als regisseur vaak veel meer directe invloed uitoefenen op het re-integratietraject en dit naar uw voordeel inrichten. Re-integratie en begeleiding kunt u uitbesteden aan derden en bedacht moet worden dat de meeste gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemers tijdelijk in de WGA zullen zitten en niet de volle 10-jaarperiode uitzitten.

De rol van de verzekeraar

WIZ Re-integratie & Coaching B.V. zal de verzekeraar en de eigen risicodrager in het re-integratietraject met raad en daad bijstaan, temeer daar de verzekeraar zelf ook belang heeft bij een schadelastbeheersing.

Onze diensten:

  • Uitgebreid voorgesprek met de werkgever en/of verzekeraar
  • Kennismakingsgesprek met de werknemer
  • Overleg met arbeidsdeskundige en/of arbodienst (optioneel)
  • Opstellen actieplan met concrete doelen en afspraken
  • Inventariseren capaciteiten en competenties
  • Actieve arbeidsmarktbenadering / jobhunting