Werkgevers

Bedrijven hebben de afgelopen decennia een belangrijke plek gekregen in de samenleving. Daarmee worden zij ook steeds meer aangesproken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit betekent nogal wat voor u als ondernemer. U moet aan allerlei voorwaarden en eisen voldoen. En daarbij bevindt u zich op voor u grotendeels onbekend terrein. WIZ Re-integratie & Coaching kan u bij een aantal van deze voorwaarden prima ondersteunen.

Uw eigen medewerkers
Door ingrepen in de sociale zekerheid bent u nu verantwoordelijk voor het voorkomen van ziekteverzuim en re-integratie van uw medewerkers. Het gaat hierbij om verplichtingen die bij niet nakomen gepaard gaan met hoge boetes. Los van deze negatieve prikkel hebt u belang bij medewerkers die onder optimale condities hun werk kunnen doen. Dat is goed voor hen en voor uw onderneming.

Er is dus alle reden om de zorg voor uw personeel goed te regelen. Maar met alle ingewikkelde procedures en voorschriften is dat niet eenvoudig. WIZ Re-integratie & Coaching kan u hierbij op diverse manieren ondersteunen. Zowel op het gebied van wet- en regelgeving als aanpak, (job)coaching en begeleiding. Wij staan voor maatwerk en gaan met u in gesprek over wat wijsheid is.