Het 1e Spoor traject

Hebt u een medewerker die (bijna) vastloopt en daardoor langdurig gaat verzuimen? Het is in ieders belang dat deze medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk gaat. De Wet Verbetering Poortwachter stelt dat er eerst moet worden onderzocht of de werknemer in zijn huidige functie of in een andere functie binnen het eigen bedrijf aan de slag kan. Dit wordt ook wel re-integratie eerste spoor genoemd.

Behoud van eigen functie

De arbeidsdeskundige onderzoekt of uw werknemer zijn of haar eigen functie kan behouden. Soms schept een analyse van de situatie al veel duidelijkheid. De arbeidsdeskundige en/of WIZ Re-integratie & Coaching B.V. maakt een analyse van de competenties van uw medewerker en vergelijkt deze met de eisen in zijn functieprofiel. Op deze manier brengen we in kaart of uw medewerker op zijn werkplek past. We bekijken of competenties en profiel beter op elkaar af te stemmen zijn met eventuele aanpassingen (jobcarving) of een kort trainings- of coachingstraject.

Mogelijk draagt het inzetten van extra begeleiding op de werkplek bij aan het hervatten van de eigen functie. WIZ Re-integratie & Coaching B.V. heeft professionele jobcoaches in dienst die uw medewerker de nodige extra begeleiding bieden (preventieve verzuimbegeleiding). Op deze manier ontstaat weer een passende, stabiele werkplek en voor u een situatie waarin u kunt bouwen op uw medewerker.

Naar een andere functie

In sommige gevallen is het nodig de medewerker een andere, meer bij zijn competenties passende, functie te geven binnen het bedrijf. WIZ Re-integratie & Coaching B.V. ondersteunt u bij het bepalen van een goede nieuwe werkplek voor uw medewerker en begeleidt de overgang hier naar toe.