Over WIZ Re-integratie & Coaching B.V.

WIZ Re-integratie & Coaching B.V. is een erkend allround re-integratiebedrijf, gevestigd in Heerlen, Roermond en Weert. WIZ Re-integratie & Coaching B.V. staat voor Werk, Inkomen & Zorg en zal bij alle bemiddelingstrajecten, deze drie aspecten nooit uit het oog verliezen.

Door onze jarenlange ervaring op het gebied van personeel & organisatie, re- integratie, jobcoaching en werving & selectie, kunnen wij voor veel opdrachtgevers een bijzondere rol van betekenis spelen. Wij zetten ons in voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Verder ondersteunen wij zieke werknemers in het eerste en tweede ziektejaar als ook bijstandsgerechtigden in het verkrijgen én behouden van hun werk. Ook ondersteunen wij werkgevers bij diverse personeelsproblematieken. Wij weten wat er speelt, komen met verbetervoorstellen gevolgd door actie.

WIZ Re-integratie & Coaching B.V. zet zich in om alle randvoorwaarden zo te creëren dat de persoon zich volledig kan richten naar en op het Werk, zonder onrust te ervaren op de gebieden Inkomen en Zorg.

Ook voor jongeren met een Wajong uitkering en jongeren in de bijstand zorgen wij voor begeleiding. Begeleiding op maat in de ruimste zin van het woord. Zo wordt er niet alleen gekeken naar werk, maar wordt er ook naar de privésituatie gekeken. Is alles in orde op het gebied van financiën en administratie? Hoe is de thuissituatie? Is er begeleiding en ondersteuning nodig op het gebied van zorg?

Wanneer we hier een duidelijk beeld van hebben zal ook de weg naar werk samen worden ingezet.

Bij WIZ Re-integratie & Coaching B.V. is er veel tijd en aandacht voor individuele begeleiding. Zowel de werkzoekende/ uitkeringsgerechtigde als ook de werkgever/ uitkeringinstantie krijgen gedurende het bemiddelingstraject de volledige ondersteuning die ze nodig hebben.