Werkfit maken

Binnen de dienst Werkfit maken ga je met WIZ Re-integratie & Coaching B.V. aan de slag om jouw positie op de arbeidsmarkt te verstevigen. Ons doel van de onderstaande activiteiten is jou werkfit te maken.

De hoofdactiviteiten Werkfit maken:

Versterken van de werknemersvaardigheden
Het versterken van de werknemersvaardigheden wordt ingezet wanneer je al wat langer uit het arbeidsproces bent. Het kan ook voorkomen dat je überhaupt de laatste tijd niet of minder actief bent in andere maatschappelijke verbanden.
Het versterken van de werknemersvaardigheden heeft als doel jouw afstand tot de arbeidsmarkt zodanig te verkleinen zodat je er klaar voor bent om deel te nemen aan de op re-integratie gerichte activiteiten. De consultant van WIZ Re-integratie & Coaching B.V. is vanaf het begin van de dienst betrokken bij de uitvoering.

Activiteiten die wij inzetten om de werknemersvaardigheden te versterken zijn:

 • Sociale activering
 • Initiëren en begeleiden bij een werkervaringsplek
 • Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit

Tijdens de activiteit(en) voor het verbeteren van je persoonlijke effectiviteit leer je om te gaan met je belemmeringen. Het gaat hierbij om belemmeringen die zich zowel in de persoonlijke- als leefsfeer kunnen voordoen. Door persoonlijke coaching en/of groepstraining word je fysieke en psychische weerbaarheid verhoogd. Als gevolg daarvan zal je persoonlijke effectiviteit verbeteren, met als doel dat je je kunt focussen op het hervatten van werk.
Activiteiten die wij inzetten om jouw persoonlijke effectiviteit te verbeteren zijn:

 • Persoonlijke coaching

We zetten persoonlijke coaching in om je te helpen met of bij:

 • Assertiviteit
 • Je weg vinden naar instanties
 • Empowerment
 • Burn-out
 • Omgaan met beperkingen
 • Arbeidsmarktpositie in beeld brengen

Bij het in kaart brengen van je arbeidsmarktpositie krijg je een realistische kijk op jouw capaciteiten en kwaliteiten. Deze zetten we af tegen functies en beroepen waar vacatures in zijn. We kunnen ook kijken of zelfstandig ondernemerschap bij je past. Uiteraard speelt onze kennis van de regionale arbeidsmarkt en concrete vacatures bij individuele werkgevers hierin een belangrijke rol. Ons doel is om jouw gewenste beroepsrichting in kaart te brengen, zodat vervolgactiviteiten hierop afgestemd kunnen worden.

Activiteiten die wij inzetten om jouw arbeidsmarktpositie in beeld te brengen zijn:

 • Persoonlijke coaching
 • Affiniteiten in kaart brengen
 • Arbeidsmarktoriëntatie
 • Assessment
 • Beroepskeuzeadvies
 • Beroepsoriëntatie
 • Stageplek
 • Netwerken
 • Loopbaancoaching
 • Werkervaringsplek
 • Haalbaarheidsonderzoek zzp