Visie

WIZ Re-integratie & Coaching B.V. begeleidt onder andere mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar en op het werk. Dit doen wij door zoveel mogelijk mensen bij werkgevers op de reguliere arbeidsmarkt te plaatsen. Wij vinden het belangrijk om zoveel mogelijk mensen bij werkgevers te plaatsen omdat we de zelfstandigheid, het zelfvertrouwen en de emancipatie van mensen met een arbeidsbeperking willen bevorderen.

WIZ Re-integratie & Coaching B.V. is in de regio enerzijds de partner voor de gemeenten en het UWV voor de toeleiding en re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij ontwikkelen hiervoor vooruitstrevende nieuwe initiatieven en concepten en zetten deze succesvol in de markt. Anderzijds zijn wij in de regio de partner voor werkgevers om langdurige zieke werknemers te begeleiden. Particuliere bedrijven (profit en non- profit) en verzekeraars kunnen bij WIZ Re-integratie & Coaching B.V. terecht voor een deskundig oordeel over de zieke werknemer en/of het inzetten van een re-integratietraject.

Wij kunnen door onze veelzijdige dienstverlening zieke werknemers direct ondersteunen op het gebied van zorg. Hierbij schakelen wij onze fysiotherapeut, arbeidsdeskundige en/ of arbo-arts in.

WIZ Re-integratie & Coaching B.V. kan de werknemer daardoor snel én verantwoord terugleiden naar de huidige werkplek, of de werknemer ondersteunen bij het zoeken naar een nieuwe passende werkplek bij een andere werkgever.