Jobcoaching Wajong

Hebt u een medewerker die moeite heeft met zijn werk, bijvoorbeeld door ziekte of een arbeidsbeperking? Voor deze medewerker is extra ondersteuning bij het werk door een jobcoach mogelijk.

Wat doet een jobcoach?
Een jobcoach geeft uw medewerker persoonlijke ondersteuning bij het werken. Welke ondersteuning dat is en hoe die wordt ingevuld is afhankelijk van de zaken waar uw medewerker moeite mee heeft. Een jobcoach kan de werknemer bijvoorbeeld begeleiden tijdens een inwerkperiode of helpen met het beter organiseren van de werkzaamheden. In bepaalde gevallen is het verstandig om de werkzaamheden aan te passen zodat de werknemer zijn functie beter aan kan. Over dit proces van jobcarving adviseert de jobcoach u graag.

Bepaalde werknemers hebben veel baat bij de begeleiding van een jobcoach. Bijvoorbeeld jongeren met een Wajong hebben bij de start van hun loopbaan veel aan iemand waar ze op terug kunnen vallen. Aan het eind van een geslaagd traject kan de werknemer zijn werk zelfstandig uitvoeren. De jobcoach blijft bereikbaar wanneer er een probleem ontstaat of als er nog knelpunten zijn.

Welke werknemers komen in aanmerking voor een jobcoach?
UWV bepaalt of een jobcoach in de situatie van uw werknemer nodig is. De arts van UWV onderzoekt of er sprake is van ziekte of handicap. De arbeidsdeskundige van UWV beoordeelt vervolgens hoeveel persoonlijke ondersteuning er nodig is. Als de werknemer in aanmerking komt voor jobcoaching betaalt UWV de kosten. Het inzetten van een jobcoach kost u als werkgever dus niets.

Een jobcoach van WIZ Re-integratie & Coaching
WIZ Re-integratie & Coaching is een erkende jobcoachorganisatie en heeft ervaren jobcoaches in dienst. Als u denkt dat uw werknemer ondersteuning nodig heeft van een jobcoach, kunt u contact met ons opnemen. Samen met u en uw werknemer bekijken wij dan of, en zo ja, welke mogelijkheden er zijn.

← VorigeVolgende →

Gerelateerde berichten

Werkoriëntatie-UWV-ZW
Werkoriëntatie-UWV-ZW
Heroriëntatie op de arbeidsmarktmogelijkheden passend bij de krachten en bekwaamheden van de client.
Coaching UWV ZW
Coaching UWV ZW
De client dient zodanig versterkt en/of ondersteund te worden, dat hij zelf weer in staat is zijn werk te hervatten dan wel is staat is om zelfstandig gericht te zoeken naar betaald werk.