Individuele Sollicitatietraining UWV ZW

WIZ Re-integratie & Coaching B.V. is verantwoordelijk voor het aanleren en trainen van sollicitatievaardigheden, zodat de client in staat is een adequate sollicitatie te verrichten en met eventueel positief gevolg (werkhervatting) af te sluiten.

Doel
Deze training is gericht op de client die op zich voldoende mogelijkheden heeft qua opleiding, werkervaring, vaardigheden in betaald werk, maar die onvoldoende in staat is zichzelf op een adequate wijze te presenteren richting een werkgever. De training moet de client voldoende handvatten aanleren om zelfstandig te solliciteren naar betaald werk.

Specifieke klantkenmerken
Sollicitatietraining wordt ingezet ten behoeve van de client, die uitsluitend versterkt dient te worden op het gebied van effectief solliciteren.

Dienstverlening
WIZ Re-integratie & Coaching B.V. is verantwoordelijke voor het aanleren van effectieve sollicitatievaardigheden en het leren toepassen daarvan. Daarbij kan gedacht worden aan: zoeken van vacatures; leren netwerken; wijze van solliciteren (aanpak: schrijven van een brief/mail, telefonisch contact, opvragen informatie, gebruik van sociale media, etc.) opstellen CV;

gespreksvoering oefenen en presentatievaardigheden.

Resultaat
De client is in staat om zelfstandig te zoeken naar regulier werk en zichzelf adequaat te presenteren bij een werkgever. Dit resultaat wordt uitgewerkt en onderbouwd in een eindrapportage.

Contactmomenten
Er is sprake van minimaal 2 fysieke trainingen of zoveel meer als door het UWV wordt vereist in het Plan van Aanpak.

← VorigeVolgende →

Gerelateerde berichten

Werkoriëntatie-UWV-ZW
Werkoriëntatie-UWV-ZW
Heroriëntatie op de arbeidsmarktmogelijkheden passend bij de krachten en bekwaamheden van de client.
Coaching UWV ZW
Coaching UWV ZW
De client dient zodanig versterkt en/of ondersteund te worden, dat hij zelf weer in staat is zijn werk te hervatten dan wel is staat is om zelfstandig gericht te zoeken naar betaald werk.