Werkoriëntatie-UWV-ZW

Heroriëntatie op de arbeidsmarktmogelijkheden passend bij de krachten en bekwaamheden van de client.

Doel
WIZ Re-integratie & Coaching B.V. heeft tot doel een realistisch arbeidsmarktperspectief te scheppen als alternatief voor de client die zijn eigen werk niet meer kan doen. Uitgangspunten zijn de
competenties, vaardigheden en opleidingen waarover de client al beschikt. Het geboden perspectief moet daar op aansluiten en leiden tot een beroep(srichting) waarnaar voldoende vraag (beschikbare
vacatures) is op de arbeidsmarkt.

Specifieke clientkenmerken
Werkoriëntatie wordt ingezet ten behoeve van de zelfredzame client, waarbij de prognose is blijvende ongeschiktheid voor zijn eigen werk, de maatstaf ziektewet. De client is onvoldoende in staat om zelf een nieuwe en reële beroepskeuze te maken, maar is wel in staat bij een nieuw geformuleerde beroepskeuze de juiste acties te ondernemen om in die richting betaald werk te zoeken en te vinden.

Minimaal aan te bieden dienstverlening
WIZ Re-integratie & Coaching B.V. zorgt door middel van het afnemen van tests, in combinatie met een aantal gesprekken met de client, dat zijn competenties worden bepaald en richting wordt gegeven aan de mogelijkheden van de client op de arbeidsmarkt. De activiteiten die kunnen worden ingezet om dit resultaat te bereiken zijn o.a.: beroepskeuzetests, competentietests, arbeidsassesment en loopbaanoriëntatie. Aanbieden van informatie over beroepen, branches en arbeidsmarkt die aansluiten op de mogelijkheden, motivatie en interesse van de client. Voorop staat dat de beroepskeuze realistisch is en voldoende arbeidsplaatsen op de arbeidsmarkt biedt.

Resultaat
Een arbeidsmarkt- en beroepsgericht advies op basis van een uitgewerkt competentieprofiel. Het resultaat is uitgewerkt en onderbouwd in een eindrapportage.

Contactmomenten
Er is sprake van minimaal 2 fysieke contacten.

← VorigeVolgende →

Gerelateerde berichten

Werkoriëntatie-UWV-ZW
Werkoriëntatie-UWV-ZW
Heroriëntatie op de arbeidsmarktmogelijkheden passend bij de krachten en bekwaamheden van de client.
Coaching UWV ZW
Coaching UWV ZW
De client dient zodanig versterkt en/of ondersteund te worden, dat hij zelf weer in staat is zijn werk te hervatten dan wel is staat is om zelfstandig gericht te zoeken naar betaald werk.
Jobcoaching Wajong
Jobcoaching Wajong
Hebt u een medewerker die moeite heeft met zijn werk, bijvoorbeeld door ziekte of een arbeidsbeperking? Voor deze medewerker is extra ondersteuning bij het werk door een jobcoach mogelijk.