Groepsgewijze Sollicitatietraining UWV ZW

WIZ Re-integratie & Coaching B.V. is verantwoordelijk voor het aanleren en trainen van sollicitatievaardigheden, zodat de client in staat is een adequate sollicitatie te verrichten en met eventueel positief gevolg (werkhervatting) af te sluiten.

Doel
Deze training is gericht op de client die op zich voldoende mogelijkheden heeft qua opleiding, werkervaring, vaardigheden in betaald werk, maar die onvoldoende in staat is zichzelf op een adequate wijze te presenteren richting een werkgever.

De training via WIZ Re-integratie & Coaching B.V. moet de client voldoende handvatten aanleren om zelfstandig te solliciteren naar betaald werk.

Specifieke klantkenmerken
Sollicitatietraining wordt ingezet ten behoeve van de client, die uitsluitend versterkt dient te worden op het gebied van effectief solliciteren.

Dienstverlening
WIZ Re-integratie & Coaching B.V. is verantwoordelijk voor het aanleren van effectieve sollicitatievaardigheden en het leren toepassen daarvan.

Daarbij kan gedacht worden aan:

 • zoeken van vacatures
 • leren netwerken
  • wijze van solliciteren
   aanpak:

   • schrijven van een brief/mail,
   • telefonisch contact
   • opvragen informatie
   • gebruik van sociale media, etc.
  • opstellen CV
  • gespreksvoering oefenen
  • presentatievaardigheden

  Resultaat
  De client is in staat om zelfstandig te zoeken naar regulier werk en zichzelf adequaat te presenteren bij een werkgever. Dit resultaat wordt uitgewerkt en onderbouwd in een eindrapportage.

  Contactmomenten
  Er is sprake van minimaal 2 fysieke trainingen of zoveel meer als door het UWV wordt vereist in het Plan van Aanpak

← Vorige