Wat is mediation?

Mediation is bedoeld om een onderling conflict op te lossen. Bij arbeidsconflicten tussen werkgever en werknemer, kan er gekozen worden voor een onafhankelijke bemiddelaar. Deze begeleidt partijen bij de gesprekken met als doel een oplossing te vinden.
De mediator van WIZ Re-integratie & Coaching neemt een neutrale positie in tegenover de partijen, geeft geen oordeel en zal ook niet aangeven voor welke oplossing partijen dienen te kiezen. De mediator zorgt ervoor dat partijen met elkaar in gesprek komen. Hij leidt het gesprek waarin hij ervoor zorgt dat de belangen van elke partij boven tafel komen, waarna partijen zelf tot een oplossing kunnen komen.

Mediation is derhalve geschikt voor arbeidsconflicten, daar mediation er op gericht is dat partijen tot een duurzame oplossing komen. Dat past bij de arbeidsverhouding, die gezien kan worden als een duurzame vertrouwensrelatie.

Voor welke conflicten geschikt?
Eigenlijk is mediation op alle momenten in alle conflictsituaties geschikt. Soms zijn belangen en mogelijkheden van partijen niet bij elkaar bekend of denken partijen dat er geen mogelijkheden meer zijn. Door een mediator van WIZ Re-integratie & Coaching in te schakelen kan hier duidelijkheid in komen. Tijdens het mediationgesprek zullen partijen elkaars belangen en mogelijkheden moeten delen met elkaar, waardoor al snel blijkt welke opties nog open staan. Dit kan ook betekenen dat partijen met of juist zonder elkaar verder gaan.

Voortzetting
Mediation is een mogelijkheid om partijen (weer) tot elkaar te brengen. De mediator helpt om met elkaar tot een duurzame oplossing te komen. Partijen laten het verleden achter zich en gaan naar de toekomst kijken. Hierbij is het wel een vereiste dat ze geven en nemen. Als partijen hier niet toe in staat zijn, is er voor de mediator geen mogelijkheid om tot een gezamenlijke oplossing te komen.

Exit mediation
Met mediation via WIZ Re-integratie & Coaching is het de bedoeling om partijen weer bij elkaar te brengen. Dit kan ook betekenen dat partijen juist zonder elkaar verder gaan. Juist als dit de enige oplossing is en partijen hier in overleg uitkomen is het een succesvolle mediation geweest.