Maatschappelijk en Verantwoord Ondernemen (MVO) en Social Return

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) wordt de laatste jaren steeds belangrijker. WIZ Re-integratie & Coaching wil niet alleen commercieel winstgevend zijn, wij willen ook duidelijk meetbaar maatschappelijk rendement. Oftewel Social Return On Investment (SROI).
Onze opdrachtgever baseert zijn of haar keuze voor een dienst of product niet meer alleen op basis van prijs en kwaliteit. Ook de maatschappelijke bijdrage die een WIZ Re-integratie & Coaching levert speelt een rol. Dit op sociaal, ecologisch en cultureel gebied.

Voorbeelden voor onze organisatie zijn:

  • Wij begeleiden al jaren lang mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
  • De medewerkers van WIZ Re-integratie & Coaching komen allen uit een voormalige uitkeringssituatie
  • Wij bieden studenten de mogelijkheid tot het volgen van een goede stage
  • Wij sponsoren diverse regionale bedrijven / instellingen
  • WIZ Re-integratie & Coaching sponsort actief diverse regionale verenigingen

Tot slot hechten wij veel waarde aan het milieu. Dit uit zich door een goede afvalscheiding en digitalisering (minder papierwerk) van onze administratie.