Loopbaan- heroriëntatie

Doel: Het doel is het krijgen van inzicht in de eigen kwaliteiten, beroepswensen en
mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Daardoor is de werknemer in staat een gerichte
beroepsrichting in te slaan of een inschatting te maken waar hij/ zij tegenaan loopt en in
hoeverre hij/ zij op de juiste werkplek zit. Het gaat om mensen die – om welke reden dan ook-
moeite hebben met het maken van een keuze richting de arbeidsmarkt of met het
vasthouden van hun baan, of die zich afvragen of dienen te onderzoeken of ze wel op de
juiste werkplek zitten. Zij willen onderzoeken wie ze zijn, wat ze kunnen én willen met
betrekking tot de arbeidsmarkt. Werkhervatting na bijvoorbeeld, langdurige ziekte,
disfunctioneren óf preventief.

Werk, Inkomen & Zorg (WIZ)

Inhoud:

 • Individuele één op één gesprekken (3 – 5) tussen de WIZ- consultant en werknemer.
 • Inventarisatie actuele situatie, zelfbeeld, emotieregulatie & acceptatie, toekomstvisie,
  zelfredzaamheid, CV- en/of LinkedIn-profiel- inventarisatie & vacaturesites
 • Individuele één op één analyse tussen WIZ consultant en client(e)
 • “Wie ben ik?”, “Wat wil ik ?” en “Wat kan ik?”
 • Icares beroepskeuzeadvies- test: online test, bespreken resultaat
 • Gerrickens karaktereigenschappentest: inventarisatie van de sterke en minder sterke
  persoonskenmerken
 • Eindevaluatie tussen de WIZ- consultant en werknemer
 • Verslaglegging door middel van de opmaak van een (advies-)rapportage
 • Driegesprek tussen de opdrachtgever, werknemer en de WIZ-consultant