Haalbaarheidsonderzoek

WIZ Re-integratie & Coaching B.V. verricht ook haalbaarheidsonderzoeken. Indien een werkgever, bedrijfsarts en/of arbeidsdeskundige twijfels heeft of een arbeidsongeschikte werknemer bemiddelbaar is naar een passende functie op de vrije arbeidsmarkt, dan kan WIZ ook worden ingeschakeld. Na bestudering van alle relevante documenten ( denk aan FML, arbeidsdeskundige rapportage etc.) wordt er een afspraak gepland met de zieke werknemer. Dit gesprek kan bij betrokkene thuis of op één van de locaties van WIZ Re-integratie & Coaching B.V. plaatsvinden.

Aan de hand van dit uitvoerige gesprek, alsmede een aanvullende bemiddelingsperiode van minimaal 3 maanden, wordt er vervolgens een rapportage opgemaakt. Genoemde rapportage kan door de werkgever en/of de werknemer worden gebruikt om een deskundigenoordeel bij het UWV aan te vragen. Het UWV kan uiteindelijk concluderen dat de zieke werknemer ( voorlopig) geen intensief/ belastend spoor 2 traject hoeft te volgen. In plaats hiervan dient betrokkene  zijn/ haar aandacht te richten op bijv. adequate behandelingstherapieën.

De werkgever wordt in dit geval dan ook niet geconfronteerd met onnodige begeleidingskosten.